top of page

Video Musik Genya "Koin"

Sutradara : Aldi Japz (adaptif)
Direktur fotografi : Kyosuke Kimura (adaptif)
Editor online : Hiro (adaptif)
Penata Rias : Minami Hirakata

Penata: Daisuke Murakami
Pemeran: Genya Hamada / Sano Tanakamaru
Narator: Kiiiiy

Ilustrator: Zenchan

Operator Drone : Norioki Kinoshita

Pewarna : Keisuke Iguchi

bottom of page